یاران آبی دلاور

استقلال قهرمان محبوب نصف جهان.....

  

1- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 16 فروردین سال 1347

2- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 20 دی سال 1347

3- پرسپولیس یک - استقلال 3 - 13 مرداد سال 1348
گل تیم پرسپولیس: کاظم گنجاپور (72)
گلهای تیم استقلال: احمد منشی زاده (8)، علی جباری (44) و کارو حق وردیان (88)

4- پرسپولیس صفر- استقلال یک (استقلال 3 برصفر برنده اعلام شد) -17 بهمن 1348
گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (9)
* این بازی تا دقیقه 82 ادامه یافت اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

5- پرسپولیس 2- استقلال 3 - 3 مهر 1349
گلهای تیم پرسپولیس: علی پروین (7) و حسین کلانی (23)
گلهای استقلال: جواب قراب (73)، کارو حق وردیان (87) و عباس مژدهی (88)

6- پرسپولیس یک - استقلال یک (استقلال 3 برصفر برنده شد) 27 دی 1349
گل پرسپولیس: حسین کلانی (2)
گل استقلال: عباس مژدهی (75) 
* این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود تا اینکه بازیکنان تیم  پرسپولیس به دلیل اعتراض به  نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد.

7- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 خرداد 1350
گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (90) 
گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (30)

8- پرسپولیس 4 - استقلال یک - 15 بهمن 1350
گلهای تیم پرسپولیس: حسین کلانی (43 و90)، صفر ایرانپاک (56) و محمودخوردبین (75)
گل تیم استقلال: علی جباری (75)

9- پرسپولیس 2- استقلال صفر- 3 فروردین 1351
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89)

10- پرسپولیس صفر- استقلال 2 - 11 اسفند 1351
گلهای تیم استقلال: علی جباری (87 و40)

 

11-پرسپولیس صفر- استقلال یک - 25 خرداد 1352
گل تیم استقلال: رضا عادلخانی (3)

12- پرسپولیس 6 - استقلال صفر- 16 شهریور 1352
گلهای تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (90 و86، 50)، ایرج سلیمانی (45 و56) و
حسین کلانی (32)
 
13- پرسپولیس یک - استقلال یک - 18 آذر 1352
گل تیم پرسپولیس: همایون بهزادی (46)
گل تیم استقلال: علی جباری (70)

14- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 4 خرداد 1353
گل تیم استقلال: حسن روشن (88)
 
15- پرسپولیس 2 - استقلال یک -27 آذر 1353
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور
گل تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (60)

16- پرسپولیس یک - استقلال 3 - 15 اردیبهشت 1354
گل تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (53)
گلهای تیم استقلال: غلامحسین مظلومی (11 و62) و مسعود مژدهی (47)

17- پرسپولیس 2 - استقلال صفر- 25 مهر 1354
گلهای تیم پرسپولیس: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور(38)

18- پرسپولیس یک - استقلال یک - 27 اسفند 1354
گل تیم پرسپولیس: محمود خوردبین (85)
گل تیم استقلال: مسعود مژدهی (20)

19- پرسپولیس یک - استقلال یک - 2 مهر 1355
گل تیم پرسپولیس: علی پروین (40)
گل تیم استقلال: هادی نراقی (26)

20- پرسپولیس صفر- استقلال 3 - 18 اردیبهشت 1356
گلهای تیم استقلال: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83)، سعید مراغه چیان (88)

21- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 18 آذر 1356
گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک (15 و34)
گل تیم استقلال: حسن روشن (85)

22- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 25 آبان 1358
گل تیم استقلال: غلامرضا فتح آبادی (42)
این بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد، دیداری که در دقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند.

23- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 13 تیر 1359

24- پرسپولیس صفر استقلال صفر- 16 مهر 1360

25- پرسپولیس یک - استقلال یک - 17 دی 1361
گل تیم پرسپولیس: غلامرضا فتح آبادی (10)
گل تیم استقلال: بهتاش فریبا (87)

26- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 15 مهر 1362
گل تیم استقلال: پرویز مظلومی (59)

27- پرسپولیس 3 - استقلال صفر - 25 خرداد 1365
گلهای تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی (12- پنالتی و 52)، ناصرمحمد خانی (62)

28- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 فروردین 1366

29- پرسپولیس یک - استقلال یک - 18 شهریور1367
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (46)
گل تیم استقلال: جعفر مختاری فر (60)  

30- پرسپولیس 4 - استقلال 2 - (وقت معمول صفربرصفر) - 19 اسفند1367
گلهای تیم استقلال ( پنالتی): جعفرمختاری فرو رضاحسن زاده
گلهای تیم پرسپولیس ( پنالتی): مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی مقدم این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.

31- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 17 آذر 1368
گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان (18)

32- استقلال 2- پرسپولیس یک  - 4 خرداد 1369
گلهای تیم استقلال: عباس سرخاب (46) و صمد مرفاوی (72)
گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان (12)
 
33- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 دی 1369
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس (75)
گل تیم استقلال: شاهرخ بیانی (62- پنالتی)

34- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 4 بهمن 1370

35- پرسپولیس صفر- استقلال 2 - 15 اسفند 1370
گلهای تیم استقلال: صمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار(15)

36- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 8 خرداد 1371
گل تیم استقلال: صمد مرفاوی (48)

37- پرسپولیس صفر- استقلال صفر-11 دی 1371

38- پرسپولیس 2 -استقلال2 (3 برصفربه سود استقلال) - 30 دی 1373
گلهای تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس(21- پنالتی) و بهزاد داداش زاده (56)
گلهای تیم استقلال: صادق ورمزیار(79- پنالتی) و ادموند اختر(87)
این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان های دوتیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس از یک روز کمیته انضباطی  فدراسیون رای به پیروزی سه بر صفرتیم استقلال داد.

39- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 بهمن 1373

40- استقلال 3 - پرسپولیس یک - 6 مرداد 1374
گلهای تیم استقلال: ادموند اختر(7)، صادق ورمزیار(16- پنالتی) و محمد تقوی(36)
گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم (49)

41- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 8 دی 1374

42- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 27 مهر 1375
گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (87)

43- پرسپولیس 3 - استقلال صفر- 20 تیر 1376  
گلهای تیم پرسپولیس: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (71) و بهنام طاهرزاده (87)

44- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 22 آبان 1377
گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (45)

45- پرسپولیس یک - استقلال یک - 20 فروردین 1378
گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (3)
گل تیم استقلال: فرد ملکیان (43)

46- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 20 تیر1378
گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده (50)
گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (12- پنالتی)، افشین پیروانی (85)

47- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 2 مهر 1378
 
48- پرسپولیس 2- استقلال صفر- 8 اسفند 1378
گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب (7)، پایان رافت (80)

49- پرسپولیس 2 - استقلال 2 - 9 دی 1379
گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد (57- پنالتی) و علی کریمی (89)
گلهای تیم استقلال: محمد نوازی(67) و مهدی هاشمی نسب (86)

50- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 5 اسفند 1379
گل: علیرضا اکبرپور(72)

51- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 اسفند 1380
گل پرسپولیس: رضا جباری (25)
گل استقلال: محمد نوازی (38- پنالتی)

52- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 19 اردیبهشت1381

53- پرسپولیس یک - استقلال یک - 20 دی ماه 1381
گل پرسپولیس: علی انصاریان (70- پنالتی)
گل استقلال: علی سامره (1)

54- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 23 خردادماه 1382
گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور(50)
گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور(63)

55- پرسپولیس یک - استقلال 2 - 25 مهرماه 1382
گل پرسپولیس: عیسی ترائوره (70)
گلهای تیم استقلال: علی سامره (8) و محمود فکری (57)
 
56- پرسپولیس یک - استقلال یک - 13بهمن ماه 1382
گل تیم پرسپولیس: حامد کاویانپور(20)
گل تیم استقلال: داود سیدعباسی (3)

57- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- اول آبان ماه 1383

58- استقلال 3 - پرسپولیس 2 - هفتم اسفند ماه 1383
گلهای استقلال: رضاعنایتی (68)،محمود فکری (83) و پیروز قربانی (93)
گلهای پرسپولیس: شیث رضایی (84) و سهراب انتظاری (77)

59- پرسپولیس صفر- استقلال یک - چهاردهم آبان 1384
گل استقلال: رضا عنایتی (56)

60- استقلال صفر- پرسپولیس صفر - 20 اسفند 1384

61- پرسپولیس 2 - استقلال یک - 12 آبان 1385
گلهای پرسپولیس: مهرزاد معدنچی (22) و مهرداد اولادی (71)
گل استقلال: امیرحسین صادقی (16)

62- استقلال یک - پرسپولیس یک - 10 فروردین 1386
گل استقلال: شیث رضایی (گل به خودی - 43)
گل پرسپولیس: علیرضا واحدی نیکبخت (13)

63- استقلال یک - پرسپولیس یک - 23 مهر 1386
گل استقلال: امیدرضا روانخواه (58)
گل پرسپولیس: محسن خلیلی (83)

64- پرسپولیس 1 - استقلال 1 - 15 فروردین 1387

گل استقلال روانخواه (04)

گل پرسپولیس خلیلی (26)

65استقلال 1-پرسپولیس 1

گل استقلال برهانی (45)

گل پرسپولیس كریمی (88)

66استقلال-پرسپولیس

 استقلال 7 دی به دیدار الوصل می‌رود جمعه بیست و دوم آبان 1388
برهانی: باخت جزیی از فوتبال است جمعه بیست و دوم آبان 1388
عنایتی: برای قضاوت زود است جمعه بیست و دوم آبان 1388
هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال/ راه آهن با برتری مقابل استقلال،‌ طلسم 29 ساله را شکست جمعه بیست و دوم آبان 1388
آمار فاجعه بار راه آهن مقابل استقلال جمعه بیست و دوم آبان 1388
قطبی در اردوی استقلال حضور یافت جمعه بیست و دوم آبان 1388
جان واریو ممنوع الخروج شد جمعه بیست و دوم آبان 1388
مرفاوی: فقط برای 3 امتیاز به میدان می‌رویم جمعه بیست و دوم آبان 1388
روته‌مولر: استقلال و سپاهان مدعیان اصلی قهرمانی هستند جمعه بیست و دوم آبان 1388
گزارش تمرین استقلال / تمرین ویژه حیدری و غیبت محمدی جمعه بیست و دوم آبان 1388
جان واریو بازی مقابل راه آهن را از دست داد سه شنبه دوازدهم آبان 1388
هفته پانزدهم لیگ برتر /حاشیه دیدار استقلال و شاهین بوشهر سه شنبه دوازدهم آبان 1388
هفته پانزدهم لیگ برتر/ مرفاوی:پس از 4 هفته ناكامی به این 3 امتیاز نیاز داشتیم سه شنبه دوازدهم آبان 1388
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال/ برتری استقلال برابر شاهین بوشهر و صعود به رتبه دوم سه شنبه دوازدهم آبان 1388
واعظی آشتیانی : مرا حلال كنید سه شنبه دوازدهم آبان 1388
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات